Televízia LOGOS
  • Slovenský jazyk
  • Lingua Italiana
  • Українська мова
  • Deutsche Sprache
  • English language

Finančný príspevok SIPO

Vyplnením požadovaných údajov vyjadrujem súhlas so zahrnutím pravidelnej podpory Združeniu Pre LOGOS do služby SIPO a tiež súhlas so spracovaním mojich osobných údajov podľa § 7 a § 23 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Facebook Youtube