Televízia LOGOS
  • Slovenský jazyk
  • Lingua Italiana
  • Українська мова
  • Deutsche Sprache
  • English language

História projektu

V očakávaní sviatkov Božieho narodenia v decembri 2014 sa na Slovensku začalo vysielanie historicky prvej televíznej relácie z prostredia cirkvi východného obradu - Gréckokatolícky magazín. Projekt, pri ktorého zrode bola myšlienka sprostredkovať veriacim aktuálne dianie z prostredia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku napokon ponúkol omnoho viac. Z pôvodnej relácie s dvojtýždňovou periodicitou sa zakrátko stal pravidelný týždenný magazín a prvotné spravodajské reportáže obohatili aj divácky atraktívne dokumenty. Projekt sa od svojich začiatkov teší požehnaniu hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

Novinkou pre všetkých priaznivcov projektu sa v druhej polovici roka 2016 stali Online prenosy s pevnými kamerami z viacerých pútnických miest a chrámov na Slovensku a Zakarpatskej Ukrajine. Tie ponúkli možnosť priamej duchovnej účasti na liturgiách a odpustových slávnostiach všetkým, ktorí sa ich nemohli osobne zúčastniť. Kladné ohlasy a divácky záujem sú hnacou silou pre to, že lokality online prenosov pribúdajú a ponúkajú tak divákom širokú paletu výberu nepretržitého liturgicko - duchovného programu.

Rok 2017 sa v projekte stal prelomovým. Rastúca divácka priazeň a pribúdajúci mediálny obsah si vyžiadali potrebu vzniku novej platformy, ktorá by presahovala možnosti jednej televíznej relácie. Výsledkom je tento novozaložený Internetový portál. Prostredníctvom LOGOS TV sa spustilo moderované Živé vysielanie z odpustových slávností vo vysokej obrazovej kvalite. V tomto roku sa tiež začalo budovať Televízne štúdio, určené pre produkciu nových relácií plánovaných na záver roka.

Aj tento projekt ukazuje, aká užitočná môže byť spolupráca laikov a cirkvi, pri rozvíjaní spočiatku skromnej, ale vzácnej myšlienky. Ak to cítite rovnako, pridajte sa k nám.


Facebook Youtube