Televízia LOGOS
  • Slovenský jazyk
  • Lingua Italiana
  • Українська мова
  • Deutsche Sprache
  • English language

Podporte LOGOS

Veríme, že každý z Vás si podľa svojich možností nájde priestor, ako sa stať súčasťou tohto výnimočného projektu. Spolu sa podieľajme na tom, aby váha kresťanského hlasu mala silu a neutíchala.

Touto cestou Vás prosíme o pomoc.
VÚB Banka
IBAN:
SK55 0200 0000 0038 1828 7654
SWIFT:
SUBASKBX
Číslo účtu:
381 828 7654 / 0200
ÚDAJE PRIJÍMATEĽA:
Názov:
Pre LOGOS o.z.
Právna forma:
občianske združenie
IČO:
50747886
Sídlo:
Michalovská 63/2, 073 01 Sobrance
V závislosti od toho, či ste zamestnanec, za ktorého podáva daňové priznanie zamestnávateľ, fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama alebo právnická osoba, postupujte pri venovaní podielu zo zaplatenej dane podľa nasledovných informácií.
ZAMESTNANEC, za ktorého podáva daňové priznanie zamestnávateľ
1. Svojho zamestnávateľa požiadajte, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
2. 2. V potvrdení je uvedený dátum zaplatenia dane a výška dane, z ktorej si vypočítate sumu, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, a to do výšky:
• 2% z vašej zaplatenej dane, minimálne však 3 Eurá, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom alebo ste ako dobrovoľník odpracovali menej ako 40 hodín,
• 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 3018 odpracovali ako dobrovoľník minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, v ktorých ste v roku 2018 ako dobrovoľník pracovali.
3. Stiahnite si Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb TU. Toto vyhlásenie môžete vypísať pohodlne priamo na svojom počítači a následne si ho vytlačiť. Do vyhlásenia vpíšte svoje osobné údaje, výšku zaplatenej dane a sumu do výšky 2% /3% zo zaplatenej dane, ktorú nám chcete poukázať. Údaje o prijímateľovi už sú vypísané.
4. Vytlačené a podpísané Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane doručte na daňový úrad podľa vášho bydliska najneskôr do 30.04.2019. Ak ste odpracovali v roku 2018 ako dobrovoľník najmenej 40 hodín, pripojte aj Potvrdenie o dopracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
FYZICKÁ OSOBA, ktorá si podáva daňové priznanie sama
1. Z výšky vašej zaplatenej dane si vypočítajte sumu, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, a to do výšky:
• 2% z vašej zaplatenej dane, minimálne však 3 Eurá, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom alebo ste ako dobrovoľník odpracovali menej ako 40 hodín,
• 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 3018 odpracovali ako dobrovoľník minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, v ktorých ste v roku 2018 ako dobrovoľník pracovali.
2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje o prijímateľovi, ktoré potrebujete uviesť do daňového priznania sú uvedené vyššie.
3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte na daňový úrad podľa vášho bydliska najneskôr do 31.3.2019. V tomto termíne zaplaťte aj daň z príjmov. Ak ste pracovali v roku 2018 ako dobrovoľník najmenej 40 hodín, pripojte aj Potvrdenie o dopracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti, ktoré vám na vyžiadanie vydá organizácia/ organizácie, pre ktoré ste dobrovoľnícku činnosť vykonávali.
PRÁVNICKÁ OSOBA:
Upozornenie:
Ak právnická osoba v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.
Ak právnická osoba v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.

1. V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % / 2% z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje o prijímateľovi, ktoré potrebujete uviesť do daňového priznania sú uvedené vyššie. (Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu a uveďte tam všetky identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.)
2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad (zvyčajne podľa vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Viac informácií o venovaní podielu z dane nájdete na www.rozhodni.sk

Facebook Youtube