Televízia LOGOS
  • Slovenský jazyk
  • Lingua Italiana
  • Українська мова
  • Deutsche Sprache
  • English language

O projekte

Vitajte na stránkach Televízie Logos.

Sme vďační Bohu, že prostredníctvom tohto nového mediálneho projektu s kresťanským zameraním môžeme vstúpiť do Vášho povedomia i do Vášho života.

O čom je LOGOS TV?

Je to televízia, ktorá slovom i obrazom približuje krásu a špecifiká východného obradu. Súčasne spravodajsky pokrýva dianie v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku i v susedných eparchiách na Zakarpatí, v Českej republike a tiež v USA. V neposlednom rade televízia prináša priame prenosy svätých liturgií z katedrál a pútnických miest. Ďalším cieľom televízie je prinášať nové relácie a v širšom kontexte prispieť k intelektuálnej, morálnej a duchovnej zrelosti dnešnej spoločnosti.

Veríme, že mediálny obsah ponúkaný vo výbornej kvalite bude užitočným sprievodcom pri napĺňaní vlastnej identity veriacich a prispeje k pravdivejšiemu obrazu cirkvi v médiách.


Facebook Youtube