Telev�zia LOGOS
  • Slovenský jazyk
  • Lingua Italiana
  • Українська мова
  • Deutsche Sprache
  • English language

O projekte Gréckokatolícky Magazín

Gréckokatolícky magazín je novým a jedinečným masmediálnym projektom. Vo svojom obsahu chce priblížiť život a aktuálne dianie v Gréckokatolíckej cirkvi. Jeho zámerom je tiež informovať širokú verejnosť o činnosti spoločenstiev a organizácií v jednotlivých eparchiách. Zároveň chce vhodným spôsobom prezentovať zaujímavé profily osobností cirkevného života. To všetko prostredníctvom televízneho vysielania partnerských televízií na Slovensku a v Českej republike.

Projekt vznikol z iniciatívy a podpory firiem veriacich rodín, nadväzujúc na absenciu náboženského obsahu z prostredia východnej cirkvi v televíziách. Tá má najmä v regióne východného Slovenska, kde myšlienka projektu vznikla, bohatú tradíciu a silné zastúpenie. Magazín je tak vďaka nim vysielaný premiérovo v týždennej periodicite, s počtom viacerých repríz.

Je našim želaním, aby sa táto spoločná vízia prezentácie gréckokatolíkov dostala k čo najväčšiemu počtu divákov a oslovila tak veriacich, ako aj celú širokú verejnosť.


Hlavní partneri

Betpres
Chemkostav Michalovce
LEKOS Sobrance
Med-Art

Mediálni partneri

Telev�zia LUX
Telev�zia Noe
�asopis Slovo
Mision�r

Facebook Youtube