• Slovenský jazyk
  • Lingua Italiana
  • Українська мова
  • Deutsche Sprache
  • English language

Gréckokatolícky magazín - 158. vydanie

05.06.2018 | Gréckokatolícky Magazín

Náboženský cestovný ruch patrí k najstarším druhom cestovného ruchu a je spájaný s návštevou rôznych posvätných miest religiózneho významu. Na Slovensku má tradícia putovania bohatú históriu, o čom svedčí aj veľký počet pútnických miest, ktoré priťahujú zástupy pútnikov zo Slovenska i zahraničia a aj v súčasnom svete majú nenahraditeľný význam.
Letné mesiace sú aj Gréckokatolíckej cirkvi už tradične spojené s mnohými púťami a odpustami. Konajú sa na pútnických miestach pri príležitosti veľkých sviatkov, ako napr. Premenenie Pána, Zosnutie presvätej Bohorodičky, či spomienky na blahoslavených biskupa Pavla Gojdiča a rehoľného kňaza Metoda Trčku. Púte sú príležitosťou k hlbšiemu obráteniu sa k Bohu, k načerpaniu duchovných síl, vyproseniu milostí, k prijatiu sviatosti zmierenia a Eucharistie.
K jedným z najstarších pútnických miest Gréckokatolíkov na Slovensku patrí Krásny Brod v okrese Medzilaborce, ktoré spravujú otcovia baziliáni.


Facebook Youtube