• Slovenský jazyk
  • Lingua Italiana
  • Українська мова
  • Deutsche Sprache
  • English language

Gréckokatolícky magazín - 166. vydanie

25.09.2018 | Gréckokatolícky Magazín

Rok 2018 je jubilejným rokom Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, počas ktorého si pripomína viaceré dôležité výročia a osobnosti späté so vznikom Prešovskej eparchie, obnovením činnosti po zákaze komunistickou mocou, či iné významné historické medzníky súvisiace s jej dejinnými udalosťami. Do kontextu týchto osláv veľmi harmonicky zapadlo aj menovanie nového biskupa pre Eparchiu Svätých Cyrila a Metoda pre Slovákov byzantského obradu v Kanade, otca Mariána Andreja Pacáka. Slovenský gréckokatolícky redemptorista prijal biskupskú chirotóniu v nedeľu 2. septembra v Bazilike Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach. Jeho následná intronizácia - uvedenie do úradu sídelného biskupa v Toronte - sa uskutočnila v Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky na Shaw Street v Toronte 15. septembra 2018.


Facebook Youtube