• Slovenský jazyk
  • Lingua Italiana
  • Українська мова
  • Deutsche Sprache
  • English language

Gréckokatolícky magazín - 194. vydanie

15.04.2019 | Gréckokatolícky Magazín

Svätý Otec Ján Pavol II. mal vždy blízko k mladým ľuďom. Ak mohol, pozdravil ich pri každej príležitosti. Na slávnostiach vo Vatikáne i na svojich apoštolských cestách po celom svete. Mladí v ňom našli počúvajúceho Otca. Ján Pavol II. bol presvedčený, že je treba venovať veľkú pozornosť mladým a ich rastu vo viere. Od roku 1985 sa na jeho podnet konajú Svetové dni mládeže, ktoré sú príležitosťou stretnutia mladých s hlavou katolíckej cirkvi. Každoročne počas Kvetného víkendu sa stretnutia mládeže konajú ako diecézne stretnutie mladých s biskupmi svojej miestnej cirkvi. Tieto stretnutia sú výnimočným prostriedkom evanjelizácie na upevnenie pastorácie mladých. Takéto stretnutia mládeže so svojimi duchovnými pastiermi sa konajú aj v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.


Facebook Youtube