Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

ŽIVOT S KRISTOM - Dar matky, Panny Márie

03.06.2021 | Život s Kristom

Jedni Pannu Máriu uctievajú a sami sa nazývajú „mariánskymi ctiteľmi“. Iní zasa, jej nepripisujú väčšiu dôležitosť. Čo znamenala v živote samého Ježiša Krista tu na zemi? Čo ponúka Panna Mária v dnešných časoch nám?


Facebook Instagram Youtube