Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Posvätenie obnoveného chrámu vo Veľkých Kapušanoch

22.07.2021 | Zo života gréckokatolíkov

V dňoch 17.-18. júla sa konala eparchiálna odpustová slávnosť maďarského protopresbyterátu vo Veľkých Kapušanoch, ktorá vyvrcholila posvätením obnoveného chrámu blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča.

V nedeľu, na odpustovej slávnosti, Vladyka Marián Andrej Pacák CSsR pred liturgiou posvätil obnovený chrám. Vo svojej homílii pripomenul veriacim život blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča, biskupa-mučeníka našej gréckokatolíckej cirkvi a poukázal na hĺbavejšie vnímanie života s napĺňaním života viery. Vyzval, aby veriaci nežili v plytkosti svoj náboženský život, ale aby mali pevnosť viery aj v tomto modernom svete. To, čo blažený Pavol Gojdič žil, o tom aj rozprával. Všade, kde bol, kázal, napomínal a prosil, aby ľudia mali medzi sebou obetavú lásku, aby boli tesne spojení s Bohom a budovali svoje šťastie na Bohu a na jeho desiatich prikázaniach.

Zdroj: TSKE informoval: o. Barnabáš Iván
Foto: Balázs Abaházi

Celú tlačovú správu nájdete tu: https://www.grkatke.sk/aktualita/2021...


Facebook Instagram Youtube