Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Veľmi draho sme boli kúpení - ARCHIMANDRITA JAROSLAV LAJČIAK – HOMÍLIA/KÁZEŇ

15.05.2024 | Evanjelium na dnes

Drahí diváci, prinášame vám homíliu archimandritu Jaroslava Lajčiaka, ktorú predniesol počas Večera chvál z pútnického miesta v Klokočove. Rozhodli sme sa pre Krista? Naozaj nás Kristus miluje?


Facebook Instagram Youtube