Header Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

SPEV: KLOKOČOV: Marcela Tutková - Milosrdný otec

02.08.2020 | Spevy

Pútnické miesto Klokočov: Pieseň spievaná 10.7.2020 počas Modlitieb za uzdravenie a oslobodenie. Pieseň bola zložená kantorkou Marcelou Tutkovou pre Modlitby za uzdravenie a oslobodenie v Klokočove.


Facebook Instagram Youtube