Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Za milosť bratsky spolunažívať s príslušníkmi iných náboženstiev

01.01.2021 | Apoštolát modlitby

V dnešnej novoročnej relácii Apoštolát modlitby sa budeme spoločne s vladykom Cyrilom Vasiľom modliť za úmysel, ktorý vybral Svätý Otec.
Úmysel na tento piatok znie: Aby nám Pán dal milosť bratsky spolunažívať s príslušníkmi iných náboženstiev, navzájom sa za seba modliť a byť voči všetkým otvorení.


Facebook Instagram Youtube