Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

OTCOVIA PÚŠTE (388) Sv. Izák Sýrsky - Pozornosť v čase milosti

13.04.2021 | Otcovia Púšte

Kto s vernosťou každý deň uskutočňuje jednoduché kroky na dosiahnutie sústredenosti mysli, s postupom času začne zakúšať kratšie, ale i dlhšie chvíle určitej bezvášnivosti. Sú to chvíle naplnené tichou radosťou a sladkosťou v duši.


Facebook Instagram Youtube