Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

LITMANOVSKÁ VIZIONÁRKA IVETA: Aké bolo modliť sa k Panne Márii?

20.06.2021 | Zamyslenia vizionárky Ivety Korčákovej

Keď stretáme jeden druhého, je toho toľko, čo chceme skryť a zamlčať. Bojíme sa pred ostatnými príliš „obnažiť“. Pred Pannou Máriou však nie je možné skryť nič. Vizionárka Iveta spomína na svoje pocity pri zjavení: „Vedela som, že o mne všetko vie, až nad hranicu toho, čo sama o sebe viem. A to je na Panne Márii krásne, že nás vidí nahých a my sme radi, že je to ona, kto na nás hľadí a necítime sa nijak ohrození.“


Facebook Instagram Youtube