Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

LITMANOVSKÁ VIZIONÁRKA IVETA: O Ježišovi

11.07.2021 | Zamyslenia vizionárky Ivety Korčákovej

„Nepochopili sme jeho svätosť a tak sme ho potrebovali umlčať, pribiť na kríž. Je to na škodu, ak si myslíme, že my by sme v Ježišovom príbehu zohrali úlohu iba tých, ktorí verne kráčajú za Ježišom a nasledujú ho. Pretože človek sa oveľa viac naučí z toho, keď sa zmýli ako keď robí všetko správne.“


Facebook Instagram Youtube