Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

SOŠ PEDAGOGICKÁ SV. CYRILA A METODA V KOŠICIACH NA ŠKOLENÍ

07.02.2022 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

V dňoch 2. – 4. februára sa pedagógovia Strednej pedagogickej školy sv. Cyrila a Metoda v Košiciach zúčastnili spoločného školenia s cieľom aktualizovať profesijné kompetencie, ktoré im umožnia tvorivo začleňovať prvky zážitkovej pedagogiky do výchovno-vzdelávacieho procesu aj mimoškolskej činnosti. Príjemné prostredie Štrbského plesa sprevádzané pravou tatranskou zimou symbolicky zdôraznilo tému stretnutia, ktorá znela: ZÁŽITKOVÉ VYUČOVANIE NA STREDNEJ ŠKOLE. Zdroj: TSKE informovala Klára Zorvanová Foto: Michaela Benenediková


Facebook Instagram Youtube