Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

EVANJELIUM NA DNES: OTEC MARTIN MRÁZ: Nedeľa tretieho týždňa veľkého pôstu - Krížupoklonná nedeľa

12.03.2023 | Evanjelium na dnes

Milí diváci, obsahom dnešného evanjelia je zdôrazňovanie posolstva kríža. Zatiaľ čo pred obetou Krista bol kríž výlučne spätý so smrťou, Ježišovo ukrižovanie zmenilo symboliku kríža na dar života, večného života.


Facebook Instagram Youtube