Televízia LOGOS Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

História projektu

V decembri 2014 sa na Slovensku začalo vysielanie historicky prvej televíznej relácie z prostredia cirkvi východného obradu pod názvom Gréckokatolícky magazín. Projekt, pri ktorého zrode bola myšlienka sprostredkovať veriacim aktuálne dianie z prostredia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, napokon ponúkol omnoho viac. Prvotné spravodajské reportáže obohatili aj divácky atraktívne dokumenty.

V roku 2015 sa do projektu zapojili aj Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove a Bratislavská gréckokatolícka eparchia. Vďaka pomoci nových partnerov sa z pôvodnej relácie s dvojtýždňovou periodicitou stal pravidelný týždenný magazín. Projekt sa od svojich začiatkov teší požehnaniu hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi.

Novinkou pre všetkých priaznivcov projektu sa v druhej polovici roka 2016 stali Online prenosy s pevnými kamerami z viacerých pútnických miest a chrámov na Slovensku a Zakarpatskej Ukrajine. Tie ponúkli možnosť priamej duchovnej účasti na sv. liturgiách a odpustových slávnostiach všetkým, ktorí sa ich nemohli osobne zúčastniť. Kladné ohlasy a divácky záujem sú hnacou silou pre to, že lokality online prenosov pribúdajú a ponúkajú tak divákom širokú paletu výberu nepretržitého liturgicko-duchovného programu. V tomto roku sa do projektu oficiálne zapojila aj Mukačevská gréckokatolícka eparchia.

Rok 2017 sa v projekte stal prelomovým. Rastúca divácka priazeň a pribúdajúci mediálny obsah si vyžiadali potrebu vzniku novej platformy, ktorá by presahovala možnosti jednej televíznej relácie. Výsledkom je tento novozaložený internetový portál www.logos.tv. Prostredníctvom neho sa spustilo moderované Živé vysielanie z odpustových slávností vo vysokej obrazovej kvalite. V tomto roku sa tiež vybudovalo moderné televízne štúdio LOGOS, určené pre produkciu nových relácií. Do projektu sa zapojila americká gréckokatolícka eparchia Parma. Založilo sa občianske združenie Pre LOGOS, ktoré má zaštítiť ďalší rozvoj a financovanie projektu.

V roku 2018, v deň posviacky televízneho štúdia, boli vyrobené prvé dva diely novej relácie Dejiny gréckokatolíkov. Do projektu sa zapojila kanadská gréckokatolícka eparchia v Toronte. Na Vianoce v roku 2018 sa spustilo televízne vysielanie obsahu LOGOS TV v regionálnej televízii TV ZEMPLÍN. V programovej ponuke sú denné živé prenosy z gréckokatolíckych chrámov a pútnických miest Litmanová a Klokočov. Obyvatelia tak majú možnosť prijímať toto vysielanie prostredníctvom televíznych obrazoviek vo svojich príbytkoch.

V roku 2019 sa vybudovalo druhé televízne štúdio pre potreby výroby ďalších relácií. Vo vyrábaných reláciách majú pravidelný priestor kňazi, biskupi, ako aj kresťanskí laici. Moderátorom je aj gréckokatolícky kňaz. Do projektu LOGOS sa zapojili aj ďalšie eparchie z Maďarska a USA.

V roku 2020 sa začala vysielať nová relácia z prostredia východnej cirkvi s názvom Otcovia púšte. Pravidelne sú vyrábané kresťansky ladené relácie, ktoré sú následne televízne vysielané. Osobité miesto v tomto vysielaní majú z dôvodu pandémie koronavírusu denné živé prenosy. Do projektu LOGOS sú zapojené takmer všetky gréckokatolícke eparchie vo svete, ktoré vznikli z tradície starobylej Mukačevskej eparchie.

Aj tento projekt ukazuje, aká užitočná môže byť spolupráca laikov a Cirkvi pri rozvíjaní spočiatku skromnej, ale vzácnej myšlienky.


Facebook Instagram Youtube
  • Slovenský jazyk
  • Lingua Italiana
  • Українська мова
  • Deutsche Sprache
  • English language