Televízia LOGOS Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube
  • Mukačevská gréckokatolícka eparchia v Užhorode
  • Gréckokatolícka eparchia v Košiciach
  • Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove
  • Gréckokatolícka eparchia v Bratislave
  • Apoštolský exarchát gréckokatolíckej cirkvi v Prahe
  • Byzantská katolícka eparchia v Parme
  • Eparchia Toronto

Otcovia Púšte

OTCOVIA PÚŠTE - SV. IZÁK SÝRSKY (299) - Pamätanie na smrť

OTCOVIA PÚŠTE - SV. IZÁK SÝRSKY (299) - Pamätanie na smrť

14.01.2021 | Otcovia Púšte

Skúmanie života z pohľadu našej smrteľnosti sa ako refrén objavuje v učení svätých Otcov. Ich...

OTCOVIA PÚŠTE - SV. IZÁK SÝRSKY (298) - Budovanie chrámu

OTCOVIA PÚŠTE - SV. IZÁK SÝRSKY (298) - Budovanie chrámu

13.01.2021 | Otcovia Púšte

Naším hlavným cieľom má byť osobné posvätenie, pretvorenie v chrám, v ktorom prebýva samotný Boh.

OTCOVIA PÚŠTE - SV. IZÁK SÝRSKY (297) - Odpor nepriateľa

OTCOVIA PÚŠTE - SV. IZÁK SÝRSKY (297) - Odpor nepriateľa

12.01.2021 | Otcovia Púšte

Úsilie o odpútanie sa od sveta je vždy sprevádzané odporom zo strany nepriateľa ľudských duší.

OTCOVIA PÚŠTE (296) - Sv. Izák Sýrsky - Zlomenie srdca

OTCOVIA PÚŠTE (296) - Sv. Izák Sýrsky - Zlomenie srdca

11.01.2021 | Otcovia Púšte

Nesústredenosť na hlavný cieľ života nás vedie k svetskému životu. Svätý Izák to nazýva dielom...

OTCOVIA PÚŠTE - SV. IZÁK SÝRSKY (295) - Bolesť srdca

OTCOVIA PÚŠTE - SV. IZÁK SÝRSKY (295) - Bolesť srdca

10.01.2021 | Otcovia Púšte

V asketickej literatúre sa veľa píše o dôležitosti odpútania sa od sveta. Svätý Izák Sýrsky tomu...

OTCOVIA PÚŠTE - SV. IZÁK SÝRSKY (294) - Zotrvanie v sústredenosti

OTCOVIA PÚŠTE - SV. IZÁK SÝRSKY (294) - Zotrvanie v sústredenosti

09.01.2021 | Otcovia Púšte

V závere pätnástej homílie svätý Izák Sýrsky prináša rozprávanie svätého človeka, ktorý s ním...

Facebook Instagram Youtube