Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

V BANSKOM UDELIL VLADYKA JÁN BABJAK DIAKONSKÉ SVÄTENIE

18.05.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

V nedeľu 16. mája zažili veriaci v gréckokatolíckej farnosti Banské radostnú udalosť. Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ v miestnom Chráme sv. Petra a Pavla slávil archijerejskú svätú liturgiu, počas ktorej vkladaním rúk udelil prvý stupeň kňazstva – diakonát Petrovi Ščerbovi, rodákovi z tejto farnosti. Otec arcibiskup v homílii poznamenal, že kňazi, diakoni, ale aj veriaci sú poslaní, aby pravdivo spoznali Ježiša Krista. Svojím životom, postojmi a predovšetkým skutkami o ňom hlásali tomuto svetu. Všetkých povzbudil k tomu, aby boli svedkami nášho Pána, a teda konali ako on. „To je úloha každého z nás, aby sme nezabúdali na dar viery, ktorý má zmeniť nielen náš život, ale aj životy tých, s ktorými žijeme,“ povedal v homílii arcibiskup Ján. Samotné rukopoloženie na diakona sa uskutočnilo pred prositeľnou ekténiou, teda pred modlitbou Otče náš. V závere sa diakon Peter poďakoval vladykovi Jánovi, že mohol prijať tento veľký dar. Diakonát je prvý stupeň kňazstva a umožňuje diakonovi venovať sa službe ohlasovania Božieho slova. Celú tlačovú správu nájdete tu: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3508 Zdroj: Beáta Baranová, grkatpo.sk Foto: Dominika Šimk


Facebook Instagram Youtube