Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ NA CIRKEVNEJ ZŠ S MŠ SV. GORAZDA V KOŠICIACH

19.05.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

13. mája 2021 na sviatok Nanebovstúpenia nášho Pána Ježiša Krista sa na Cirkevnej základnej škole s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach konala odpustová slávnosť, ktorej sa zúčastnil i vladyka Cyril Vasiľ s riaditeľom Eparchiálneho školského úradu o. Petrom Oreničom. Slávnosť začala sv. liturgiou, ktorú žiaci kvôli epidemiologickým opatreniam sledovali vo svojich triedach prostredníctvom YouTubového kanála Škola Gorazd. Po nej vladyka Cyril bol osobne pozdraviť škôlkárov a po krátkej prestávke nasledovala online Talkshow s vladykom, ktorú moderoval duchovný správca školy o. Ján Fedorišin. Tlačovú správu nájdete aj tu: https://www.grkatke.sk/aktualita/2021... Zdroj: TSKE informovala Erika Klobošičová Foto: Erika Klobošičová


Facebook Instagram Youtube