Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

LITMANOVSKÁ VIZIONÁRKA IVETA: O úlohe rodičovstva?

27.06.2021 | Zamyslenia vizionárky Ivety Korčákovej

„Odkedy mám syna, vidím ho v každom dieťati, ktoré stretnem. Je prirodzené, že každý, kto zažil nejakú hlbokú lásku, ju potom vidí zrkadliť sa vo svojom okolí.“


Facebook Instagram Youtube