Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

V Ľutine sa stretli priatelia tohto pútnického miesta

20.07.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Hlavným slúžiteľom bol prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, spolu s ním koncelebrovali sabinovský protopresbyter Slavomír Palfi, prešovský protopresbyter Rastislav Baka, riaditeľ pútnického centra Jaroslav Kačmár, duchovný správca pútnického centra Vasil Kindja a ceremoniár Pavol Vasiľ. V homílii vladyka Ján prečítal pastiersky list pri príležitosti návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku. Povzbudil nás k horlivej duchovnej príprave na príchod pastiera Cirkvi. Na konci liturgie vladyka Ján zdôraznil výsady, ktoré má priateľ pútnickej Ľutiny: je priateľom nebeskej matky Márie, priateľom svätého Mikuláša a poslaním každého z nich je rozprávať o tomto mieste a pozývať na toto miesto. Otec Jaroslav poďakoval priateľom pútnickej Ľutiny za ich milodary, ktoré slúžia na rozvoj mariánskeho pútnického miesta. Po skončení slávnosti sa uskutočnil obed v Dóme sv. Mikuláša pre pozvaných hostí.


Facebook Instagram Youtube