Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Posviacka dreveného kríža v Bačkovskej doline

16.08.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

V utorok 10. augusta v popoludňajších hodinách sa gréckokatolícki veriaci z Dargova spolu s ich duchovným otcom Patrikom Jurkom a predstaviteľmi lesnej správy, stretli v Bačkovskej doline. Cieľom tohoto stretnutia bola posviacka dreveného kríža. Ten bol postavený na pamiatku ich tragicky zosnulého priateľa Juraja ako i všetkých padlých vojakov v týchto lesoch počas II. svetovej vojny. Slávnostný akt posviacky vykonal archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosynkel Košickej eparchie. Následne sa spolu s prítomnými pomodlil panychídu. Tejto slávnosti sa zúčastnil aj otec Polykarp Jacoš, z kláštora otcov Baziliánov v Trebišove, ktorý bol spolutvorcom tejto myšlienky. Spolu s lesníkmi v Slanských lesoch tak už zasadili v poradí druhý kríž. Zdroj a foto: TSKE Celú tlačovú správu nájdete tu: https://www.grkatke.sk/.../2021-08-13......


Facebook Instagram Youtube