Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

OTEC ĽUBOMÍR PETRÍK – Ako sa duchovne pripraviť na stretnutie s pápežom?

05.09.2021 | Pápež na Slovensku

Svätý Otec František navštívi Prešov v utorok 14. septembra 2021, kde bude hlavným celebrantom Božskej liturgie svätého Jána Zlatoústeho. Aké bude posolstvo Svätého Otca? Potrebujeme sa na stretnutie s pápežom pripraviť? Celú reláciu nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?v=IhdCd...


Facebook Instagram Youtube