Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Odpustová slávnosť v chráme Narodenia presvätej Bohorodičky v Michalovciach

10.09.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

V chráme Narodenia presvätej Bohorodičky v Michalovciach sa uskutočnila 3. – 5. septembra odpustová slávnosť. Program začal v piatok duchovnou obnovou, ktorú viedol redemptorista otec Jaroslav Štelbaský. Do farskej cerkvi zavítal s relikviou blaženého hieromučeníka Metoda Dominika Trčku, a takto symbolicky ho zobral „na prechádzku“ mestom. Po svätej liturgii, ktorá bola slávená za živých i zosnulých členov spolku sv. ruženca bola panychída za dobrodincov, zakladateľov, kňazov a posluhujúcich vo farskom chráme. V závere si veriaci uctili relikviu bl. Metoda. V sobotu obnova pokračovala slávením Veľkej večierne s lítijou a modlitbou Utierne – teda „vsenočného“ bdenia. Vyvrcholením odpustovej slávnosti bola nedeľná svätá liturgia, ktorej slávnostným slúžiteľom a kazateľom bol archimandrita Peter Bereš, protosynkel mukačevskej eparchie (Ukrajina) a rektor Kňazského seminára v Užhorode. Na slávnosti sa zúčastnili kňazi, ktorí žijú alebo pôsobia v meste Michalovce. Celú slávnosť svojím spevom doprevádzal Zbor svätých Sedmopočetníkov zo Sobraniec pod vedením dirigentky Lenky Ropovikovej. Slávnosť bola vysielaná po prvýkrát z nového kanála TV LOGOS – Michalovce. Zdroj: TSKE informoval Maroš Rinik Foto: Samuel Rinik Celú tlačovú správu nájdete tu: https://www.grkatke.sk/.../2021-09-09......


Facebook Instagram Youtube