Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Sviatok na Spojenej škole bl. biskupa Gojdiča v Prešove

16.11.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Štvrtý november – deň, kedy sa v každej triede Spojenej školy bl. biskupa Gojdiča skloňovali slová biskup, mučeník, pokora, odvaha, vernosť, láska.., deň, ktorý už tradične patrí k tým najvýnimočnejším. Aj tento rok žiaci a študenti nezabudli na svojho patróna – blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča. Modlitbou a príhovorom riaditeľa školy Ericha Eštvana a privítaním riaditeľa Školského úradu Damiána Saraku sa začala kreovať mozaika rôznych aktivít. Žiaci I. stupňa zhotovovali leporelo, spievali náboženské piesne, hymnu školy a obdivovali erb biskupa Gojdiča. Niektorí vyrábali nástenku o živote bl. Pavla Petra Gojdiča, pozreli si o ňom film a poznatky z jeho životopisu si preverili v krátkom kvíze. Najstarší „prvostupniari“ vytvorili plagát, mozaiku a básne k bl. biskupovi Gojdičovi. Aktivity žiakov II. stupňa nadväzovali na film Gojdič: Láska nadovšetko. Niektorí vypracovávali pracovné listy, myšlienkové mapy, vytvárali záložky do kníh, maľovali na tričká, opisovali historickú situáciu, v ktorej žil a pôsobil, zamýšľali sa nad tým, prečo bol vlastne o. biskup uväznený. Pripomenuli si jeho charakteristické vlastnosti a konkrétne pôsobenie, aktivity a skutky, cez ktoré sa prejavovala jeho dobrota, statočnosť, odvaha... Pred tichou modlitbou v kaplnke boli žiaci oslovení vybrať si niečo, v čom by chceli otca biskupa napodobňovať. Na jeho príhovor potom prosili za seba alebo za niekoho iného o Božiu pomoc. Iní žiaci sa vzájomne zdieľali o tom, či a ako konkrétne im v ich životoch náš patrón pomohol alebo pomáha. Študenti gymnázia si pripravili akadémiu k bl. biskupovi P. P. Gojdičovi, ktorú odprezentovali prostredníctvom školského rozhlasu. Niektorí navštívili Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove, kde im život blahoslaveného biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča priblížil kaplán Jozef Košč. V priestoroch arcibiskupského úradu im bola v expozícii stálej výstavy priblížená história i súčasnosť Prešovskej archieparchie. Žiaci a študenti pracovali pod vedením ich triednych učiteľov. Aj keď dopoludnie ubehlo veľmi rýchlo, pre všetkých bolo obohacujúce a podnetné pre každodenné rozhodovanie sa k tomu, aby svojimi skutkami a postojom k blížnemu neustále napodobňovali patróna školy, mysliac na jeho heslo: „Boh je láska, milujme ho!“


Facebook Instagram Youtube