Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

UKONČENIE ROKU SVÄTÉHO JOZEFA NA EPARCHIÁLNOM ÚRADE V KOŠICIACH

09.12.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

V stredu 8. decembra bude v Katolíckej cirkvi ukončený osobitný Rok svätého Jozefa. Vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup, sa spolu s najbližšími zamestnancami pri tejto príležitosti 7. decembra na eparchiálnom úrade pomodlili Moleben k svätému Jozefovi. V závere vladyka Cyril prítomných vyzval, aby aj napriek tomu, že sa končí tento osobitý rok svätého Jozefa, sa nekončila naša úcta k nemu, a aby sme sa k nemu v modlitbe neprestajne utiekali. Pápež František vyhlásil osobitný Rok svätého Jozefa apoštolským listom Patris corde (S otcovským srdcom), ktorý podpísal 8. decembra 2020, presne 150 rokov od vyhlásenia svätého Jozefa za patróna celej Cirkvi pápežom Piom IX. v roku 1870. Zdroj: TSKE Tlačovú správu nájdete tu: https://www.grkatke.sk/aktualita/2021...


Facebook Instagram Youtube