Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Rok sv. Jozefa ukončili mladí aktivitou 33 dní so sv. Jozefom

10.12.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

V piatok 8. decembra, pri príležitosti ukončenia Roka svätého Jozefa, sa 19 mladých ľudí, služobníkov i priaznivcov Gréckokatolíckeho mládežníckeho centra Bárka v Juskovej Voli, zverilo pod ochranu svätého Jozefa. Mladí 33 dní rozjímali nad tajomstvami, čnosťami, výsadami a bohatým milostiplným životom svätého Jozefa pomocou knihy Zasvätenie sa svätému Jozefovi, ktorej autorom je Donald H.Callowey Mic. Súčasťou tejto aktivity bolo päť spoločných zoom stretnutí, na ktorých mladí zdieľali svoje skúsenosti, poznatky i prežívanie budovaniu vzťahu so svätým Jozefom. Mali vytvorenú aj spoločnú Facebookovú skupinu, kde sa zdieľali o tom, čo ich oslovilo a tak sa spoločne motivovali k nasledovaniu čnostného života svätého Jozefa. Aktivita vyvrcholila slávením svätej liturgie 8. decembra o 19.00, ktorú slávil otec Patrik Maľarčík v Chráme svätých Cyrila a Metoda v Juskovej Voli. K duchovnému prežívaniu svätej liturgie sa mladí pripojili sledovaním online prenosu. Po svätej liturgii sa otec Patrik pomodlil zasväcujúcu modlitbu a po nej sa spoločne s mladými pomodlil časť Akatistu k svätému Jozefovi. Tým, ktorým to povinnosti, či technické možnosti dovoľovali, sa stretli ešte na krátkom zoom stretnutí, kde krátko zhodnotili svoje prežívanie počas celých tridsiatich troch dní. Bol to pre všetkých veľmi milostivý čas, v ktorom sa zabudnutý svätý Jozef stal pre viacerých po Presvätej Bohorodičke „jedničkou“ spomedzi všetkých svätých. Zdroj: GRKATPO | Patrik Maľarčík Tlačovú správu nájdete tu: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3616


Facebook Instagram Youtube