Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

VLADYKA CYRIL NAVŠTÍVIL ČERVENÝ KRÍŽ V TREBIŠOVE

31.12.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

V nedeľu po Kristovom narodení 26. decembra vladyka Cyril Vasiľ, SJ arcibiskup - košický eparchiálny biskup, navštívil zariadenia Slovenského Červeného kríža v Trebišove. Pri tomto zariadení sídlia aj zariadenia núdzového bývania MAJÁK a opatrovateľskej služby Prameň nádeje. V Krízovom centre Maják pre rodiny v núdzi ho privítala riaditeľka zariadenia Mgr. Zuzana Bocsar Hajduová, spoločne s otcom Tomášom Haburajom, ktorý pastoračne zabezpečuje klientov centra. Od umiestnených detí a matiek si vypočul vianočné vinše a zaspieval si s nimi aj koledu "Koli jasná hvizda". Povzbudil klientov, ktorí sú tiež vyhnaní z domovov a poznačení zlobou sveta, podobne ako to zažila aj Svätá rodina. Následne požehnal všetky obytné a pracovné priestory. Potom sa presunul do zariadenia Prameň, kde sú umiestnení starší a paliatívne chorí. Miestny spevácky zbor pod vedením sestry Pavly Dutkovej OSBM zakoledoval klientom vianočným pásmom slova a piesni. Vladyka zdôraznil, že keď teraz nemôžu veriaci prichádzať do chrámov, tak on prichádza k nim. Následne poďakoval aj zamestnancom za ich starostlivosť o "Kristovo telo" v starých a chorých. Presne pred rokom v danom zariadení asi tretina klientov spoločne s riaditeľkou centra zomreli na COVID 19. Posvätením zariadenia a osobnou návštevou imobilných klientov sa ukončila pastoračná návšteva. Tento sviatočný deň bol výnimočným a nezabudnuteľným pre všetkých prijímateľov soc. služieb a službukonajúcich zamestnancov, keďže mnohí takto osobne nestretli biskupa.


Facebook Instagram Youtube