Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Posvätili nástenné ikony obnovenej katedrály v Miskolci

26.01.2022 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

23. januára sa konala posviacka obnoveného interiéru katedrály v Miskolci. Najviditeľnejším prvkom reštaurácie je 72 ikon na stenách katedrály, zhotovených v postbyzantskom štýle. Fresky boli napísané (namaľované) podľa kanonických pravidiel východného obradu. Na strope a stropných oblúkoch zobrazujú udalosti dejín spásy. Nižšie, na stĺpoch a bočných stenách zobrazujú prorokov, svätých a mučeníkov. Z dejín spásy tu nájdeme narodenie, krst, ukrižovanie a nanebovstúpenie Ježiša Krista. Zobrazené sú tu aj sviatky Bohorodičky, medzi nimi aj ikona chrámového sviatku Uspenia presv. Bohorodičky, či dokonca starozákonný predobraz Márie na strope pod chórom. Interiér chrámu posvätili všetci traja gréckokatolícki biskupi: Filip Kocsis, Ábel Szocska a Atanáz Orosz, spolu s nimi aj emeritný biskup Keresztes Szilárd. Maďarskú vládu reprezentoval zástupca premiéra Zsolt Semjén. Na podujatí sa zúčastnilo aj 7 rímskokatolíckych biskupov, na čele s arcibiskupom Andrásom Veresom, predsedom maďarskej biskupskej konferencie. Z predstaviteľov partnerských cirkví sa zúčastnil Dániel Pásztor, reformovaný biskup. Zahraničné cirkvi reprezentoval Vojtech Boháč, synkel pre maďarských veriacich košickej eparchie. Na začiatku slávnosti Vladyka Atanáz privítal zúčastnených a poďakoval všetkým, ktorí umožnili, aby sa chrám v Miskolci zaodel do dôstojnosti, hodnej katedrálneho chrámu. Homíliu predniesol Vladyka Filip. Okrem iného vysvetlil aj význam zobrazovania ikon: „Keď vo východnej cirkvi zobrazujeme Božieho Syna, Ježiša Krista, vyjadrujeme tým, že Boh sa nám zjavuje, stáva sa viditeľným a prijíma ľudskú podobu, aby sme mohli pochopiť Jeho lásku. Zakaždým, keď naša byzantská cirkev maľuje ikonu, vyznáva toto Vtelenie. Svedčí o tom, že Boh pre nás urobil všetko, aby sme ho videli a prijali. V tom nám pomáhajú ikony zobrazujúce Krista, svätých alebo udalosti dejín spásy. ... Nech Boh dá, aby sa z našich sŕdc nikdy nevytratila túžba uzrieť Božie kráľovstvo! Celú tlačovú správu si môžete prečítať tu: https://www.grkatke.sk/aktualita/2022... Foto: Zadubenszki Norbert


Facebook Instagram Youtube