Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

LITMANOVSKÁ VIZIONÁRKA IVETA: ZAMYSLENIA: Apoštoli boli vyľakani a zatvorení tak ako teraz my

18.10.2020 | Zamyslenia vizionárky Ivety Korčákovej

Drahí veriaci, vypočujte si nedeľné zamyslenie, ktoré si pre nás aj tentokrát pripravila vizionárka z Litmanovej, ktorej sa zjavovala Panna Mária. Tieto slová vizionárky Ivety, ktoré boli prednesené 9.8.2020 na Hore Zvir počas 30. výročia litmanovských zjavení, sa veľmi úzko týkajú momentálnej pandemickej situácie.


Facebook Instagram Youtube