Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Za rozvoj robotizácie a umelej inteligencie

06.11.2020 | Apoštolát modlitby

V dnešnej relácii Apoštolát modlitby sa budeme spoločne s vladykom Cyrilom Vasiľom modliť za úmysel, ktorý vybral Svätý Otec.
Úmysel na tento piatok znie: Aby bol rozvoj robotizácie a umelej inteligencie vždy ľuďom na osoh.


Facebook Instagram Youtube