Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

...S BOŽÍM SLOVOM (27) - Z iného sveta

22.11.2020 | S Božím slovom

Ježiš Kristus sa neustále počas svojho verejného účinkovania správa ináč ako my. Prečo sa tak od nás líši? Pretože v jeho svete platia iné pravidlá ako v tom našom. Pri pohľade na majestátnosť Spišského hradu, ich môžme spoločne s o. Adamom objaviť.


Facebook Instagram Youtube