Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

EVANJELIUM NA DNES: Archimandrita Jaroslav Lajčiak: Príbeh o Zachejovi

17.01.2021 | Evanjelium na dnes

Drahí veriaci, dnešnou nedeľou nám začalo predpôstne obdobie. Prvá nedeľa tohto obdobia patrí téme túžby. Archimandrita Jaroslav Lajčiak nám porozprával príbeh Zacheja, ktorý chcel tak veľmi uvidieť Krista, až sa neváhal vyšplhať na ten najvyšší strom. A presne to by malo byť našou prioritou, túžba naozaj sa stretnúť s Bohom. Na koho sa pozeráme radšej? Na Boha alebo na tento svet?


Facebook Instagram Youtube