Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

ARCHIMANDRITA JAROSLAV LAJČIAK A ZBOR KŇAZOV: SPEV VEĽKÉHO KÁNONU

19.02.2021 | Spevy

Drahí veriaci, tento týždeň sme slávili Veľkopôstne dni spojené s Kánonom sv. Andreja Krétskeho. Vypočujte si nádherný kajúci spev, ktorý zaznel z Katedrály v Košiciach a precíťte tak atmosféru Veľkého pôstu.


Facebook Instagram Youtube