Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Výročie konsekrácie chrámu vo Svite

15.07.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

11. júla sa vo Svite uskutočnila odpustová slávnosť sviatku svätých Cyrila a Metoda – patrónov gréckokatolíckeho chrámu vo Svite. Hlavným slúžiteľom bol prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, spolu s ním koncelebrovali miestny správca farnosti Martin Snak a ďalší kňazi. Tohtoročná odpustová slávnosť bola spojená s 30. výročím konsekrácie chrámu. V úvode slávnosti otca arcibiskupa privítala primátorka mesta Svit Ing. Dáša Vojsovičová. Nasledovala archijerejská svätá liturgia. Počas nej sa vladyka Ján v homílii prihovoril veriacim farnosti, hovoril o tom, že Boh dnes vstupuje do ľudských sŕdc cez kňazov, cez modlitbu a cez chrám. A dnešný deň je vďakou nielen za chrám ale aj za ľudí, cez ktorých sa myšlienka postavenia chrámu pred 30. rokmi zrealizovala. V kontexte Matúšovho evanjelia o uzdravení slepcov „nech sa vám stane, ako ste uverili“ hovoril, že viera ktorú nám vierozvestcovia priniesli na naše územie je Boží dar. Ak človek vieru nemá zostáva slepým, takýto človek uverí všetkým nezmyslom, ktoré ho zaplavia, alebo sa k nemu dostanú. Preto sa takému človeku žije v konečnom dôsledku ťažšie, ako veriacemu. Sv. Cyril a Metod sú pre nás výzvou, aby sme aj my zatúžili správne vidieť Boha, blížneho a seba vo svetle viery ktoré nám priniesli. V závere svätej liturgie sa veriaci poďakovali vladykovi za jeho prítomnosť na odpustovej slávnosti a povzbudivé slová v homílii. Vladyka Ján poďakoval miestnym veriacim za ich snahu budovať a skrášľovať Boží chrám a za príjemnú a rodinnú atmosféru. Slávnosť bola ukončená myrovaním a spoločným agapé. Zdroj: Martin Snak | GRKATPO Foto: Peter Kostka Celú tlačovú správu nájdete tu: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3530


Facebook Instagram Youtube