Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Gréckokatolíci v Krompachoch oslávili patróna sv. veľkomučeníka Panteleimóna

28.07.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Gréckokatolícki veriaci v Krompachoch (farnosť Slovinky) oslávili svojho patróna sv. veľkomučeníka a uzdravovateľa Panteleimóna. Pozvanie správcu farnosti Slovinky otca Tomáša Mikundu tento rok prijal otec Ondrej Kellner, správca rímskokatolíckej farnosti Lužianky, ktorý vo svojom príhovore povzbudil veriacich k načerpaniu milostí, ktoré im Boh ponúka počas tejto slávnosti, aby boli posilnení v časoch súženia a utrpenia. Sv. liturgiu spoločne slávili gréckokatolícky a rímskokatolícky kňaz, čo ešte viac podnietilo prítomných k uvedomeniu si jednoty Cirkvi napriek rozdielnosti obradu. Ako povedal sv. Ján Pavol II., východná a západná Cirkev sú ako strany pľúc mystického Kristovho tela. Zdroj: TKKBS informoval Marcel Kellner Celú tlačovú správu si môžete prečítať tu: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210726023


Facebook Instagram Youtube