Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

V Litmanovej sa zišli veriaci na výročnej 31. púti

09.08.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Mariánska hora Zvir v Litmanovej aj tento rok bola miestom kde sa ,,nebo spája so zemou.”

Program púte sa začal v sobotu 7. augusta posviackou novovybudovanej vstupnej brány do areálu hory, sochy sv. Jozefa a obnovenej kaplnky Nepoškvrného počatia Presvätej Bohorodičky.
Program púte pokračoval malým svätením vody pri prameni a modlitbou veľkej večierne s lítijou ktorú viedol otec Peter Milenky, vicerektor kňazského seminára. Po večierni nasledovala modlitba rozjímavého posvätného ruženca s vizionárkami Ivetkou a Katkou a archijerejská svätá liturgia, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol otec arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ.

V nedeľu duchovný program začal modlitbou akatistu k Presvätej Bohorodičke a pokračoval modlitbou posvätného ruženca a archijerejskou svätou liturgiou ktorej predsedal otec arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ spolu s ním koncelebroval emeritný pomocný biskup Spišskej diececézy Mons. Andrej Imrich, ktorý bol zároveň slávnostným kazateľom na odpustovej slávnosti.
V závere slávnosti sa vladyka Ján úprimne poďakoval kazateľovi biskupovi Andrejovi za silné a povzbudzujúce slová, ktoré potreboval počuť každý človek. Slová, ktoré majú vyviesť jednotlivcov, susedov, rodiny a celý náš štát z roviny hádok do roviny odpustenie a pokojného spolunažívania.

Na slávnosti boli prítomní predseda vlády Slovenskej republiky Eduard Heger, europoslankyňa Miriam Lexman Majerská spolu s manželom predsedom Prešovského samosprávneho kraja Milanom Majerským, štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby Jaroslav Kmeť ako aj predstavitelia miestnych samospráv.

Zdroj a foto: Michal Petrilák | GRKATPO
Celú tlačovú správu nájdete tu: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3550


Facebook Instagram Youtube