Header Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

OTCOVIA PÚŠTE - SV. IZÁK SÝRSKY (543) - Postupnosť krokov

15.09.2021 | Otcovia Púšte

V duchovnom živote jestvuje určitá postupnosť. Ak niekto sa nádeja na skok k okamžitej svätosti, tak žije v ilúzií, ktorá sa nikdy nenaplní.


Facebook Instagram Youtube