Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Veľvyslanec Veľkej Británie na Slovensku navštívil študentov Spojenej školy bl. biskupa Gojdiča

24.09.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

V stredu 22. septembra 2021 poctil Spojenú školu bl. biskupa Gojdiča v Prešove svojou prítomnosťou veľvyslanec Veľkej Británie na Slovensku Nigel Baker. Po privítaní riaditeľom školy Erichom Eštvanom strávil pán veľvyslanec počas dvoch vyučovacích hodín čas v diskusii so študentmi gymnázia. Nosnou myšlienkou návštevy veľvyslanca bola podpora študentov zo strany britského veľvyslanectva v rozvoji čitateľskej gramotnosti v kontexte anglického jazyka. Študentom gymnázia odovzdal zbierku kníh anglickej literatúry, ktorá bude slúžiť študentom vo vyučovacom procese a zdokonaľovaní sa v anglickom jazyku. Odovzdané knihy boli symbolicky vyzbierané zamestnancami britskej ambasády v Bratislave a mnohé z nich pochádzajú i z osobnej knižnice pána veľvyslanca. Súčasťou stretnutia bola i samotná vyučovacia hodina anglického jazyka, ktorú viedol pán veľvyslanec a jej nosnou myšlienkou bol práve svet kníh, ktorý inšpiruje mnohých ľudí. V diskusii sa okrem iného spoločne so študentmi venovali literatúre, ktorú radi čítajú. Ďalšiu vyučovaciu hodinu strávil veľvyslanec Baker v diskusii so študentmi školy, ktorí sú absolventmi a držiteľmi Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Tento program neformálneho vzdelávania vznikol vo Veľkej Británii a je pod hlavičkou britskej kráľovskej rodiny. Spojená škola bl. biskupa Gojdiča bola jednou z prvých škôl na východnom Slovensku, ktorá začala svojim študentom tento program poskytovať. V rozhovore so študentmi Nigel Baker zdôraznil ochotu študentov pracovať na sebe nad rámec svojich povinností. Stretnutie veľvyslanca so študentmi sa nieslo v pozitívnej a milej atmosfére. Pre mnohých študentov bolo inšpiráciou pre ďalšie roky vzdelávania a osobnostného napredovania.


Facebook Instagram Youtube