Header Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

OTCOVIA PÚŠTE - SV. IZÁK SÝRSKY (569) - Ako chápať trpezlivosť

11.10.2021 | Otcovia Púšte

Svätý Izák Sýrsky hovorí: „Keď trpezlivosť veľmi vzrastie v našej duši, je to znak, že sme tajne prijali milosť útechy. Moc trpezlivosti je silnejšia než radostné myšlienky, ktoré zostúpili do srdca.“


Facebook Instagram Youtube