Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

V Koromli bola archijerejská svätá liturgia a prezentácia historickej knihy o farnosti

04.11.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Koromľa 2. novembra (TK KBS) V Koromli, v nedeľu 31. októbra 2021, slávili archijerejskú svätú liturgiu pri príležitosti prezentácie knihy o histórii farnosti. Archijerejskú sv. liturgiu slávil otec arcibiskup Cyril Vasiľ SJ spolu s ďalšími kňazmi. Pred jej začiatkom posvätil kalich a diskos s príslušenstvom určeným na liturgické účely. Na záver sv. liturgie bol prečítaný dekrét z Vatikánu o možnosti určenia dátumu eparchom, kedy veriaci za stanovených podmienok môžu v Koromli získať úplné odpustky. Po liturgii nasledovalo uvedenie a požehnanie knihy pod názvom Dejiny farnosti Koromľa. Autorom knihy je PhDr. Vavrineč Žeňuch, doktorand histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Žeňuch je autorom viacerých historických publikácií, pričom jedna z nich je aj publikácia o obci Husák, z ktorej pochádza. Táto obec územne spadá aj pod gréckokatolícku farnosť Koromľa, o ktorej sa zmieňuje v danej publikácii. Myšlienka napísať brožúrku o farnosti Koromľa vznikla na návrh správcu farnosti Koromľa Ľuboslava Tótha minulý rok pri čistení kríža z roku 1870, ktorý stojí pred koromlianskym chrámom. Pri zisťovaní historických faktov autor zistil, že chrám sv. Archanjela Michala v Koromli má 250 rokov. Po tomto zistení a ďalšom zbieraní historických faktov vznikla vyše 280 stranová kniha pod názvom Dejiny farnosti Koromľa, ktorú 31. októbra 2021 pri prezentácii požehnal o. arcibiskup Cyril Vasiľ. Archijerejská svätá liturgia a prezentácia knihy boli odvysielané v priamom prenose TV Zemplín (Logos). Počas jubilejného roka (6. septembra 2021 – 8. novembra 2022) farnosť Koromľa slávi 250. výročie posvätenia chrámu sv. Archanjela Michala a 585. výročie svojej prvej písomnej zmienky. 31. október 2021 sa stal historickým dňom pre obec a farnosť Koromľa.


Facebook Instagram Youtube