Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Posilnená prítomnosť sestier baziliánok v Bratislave

06.12.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Eparchiálny úrad v Bratislave navštívili v nedeľu 21. novembra t.r. sestry vasilijanky z Ľvovskej provincie Najsvätejšej Trojice a stretli sa s bratislavským eparchom vladykom Petrom Rusnákom ako aj s miestnymi sestrami baziliánkami zo sečovskej Viceprovincie sv. Cyrila a Metoda na Slovensku, ktoré od r. 2009 pôsobia na našom eparchiálanom úrade. Tri rehoľné sestry z Ľvova – sr. Bernarda OSBM, sr. Teodózia OSBM a sr. Zacharija OSBM prichádzajú na Slovensko na pozvanie gréckokatolíckeho kňaza pôsobiaceho v diplomatických službách Svätej stolice, Mons. Andrija Jevčuka, Chargé d’affaires Apoštolskej nunciatúry v Slovenskej republike a budú vykonávať svoju službu v kuchyni a v starostlivosti o areál nuciatúry. Baziliánsky rád patrí medzi najstaršie rehoľné spoločenstvá Cirkvi. Po r. 1951 Apoštolská stolica nariadila centralizáciu baziliánok. Dovtedy existovali monastiere sestier baziliánok ako samostatne nezávislé kláštory pod vedením predstavenej – igumeny a miestneho biskupa. Po druhej svetovej vojne vznikla potreba koordinovanej práce rádu. Od roku 1953 sídli generálna predstavená (archimandriňa) v Ríme. Sestry baziliánky pracujú medzi gréckokatolíkmi po celom svete, jednak v diaspore – v Amerike, Brazílii, Argentíne, Austrálii, ako aj v krajinách s autochtónnym gréckokatolíckym obyvateľstvom – v Maďarsku, Rumunsku, Poľsku, Slovensku, Chorvátsku, a najviac na Ukrajine. Na Slovensku pôsobí asi päťdesiat sestier baziliánok v dvoch provinciách so sídlom v Prešove (Provincia Božej Matky a v Sečovciach (Viceprovincia sv. Cyrila a Metota). Zdroj: GRKATBA Tlačovú správu nájdete tu: https://grkatba.sk/posilnena-pritomno...


Facebook Instagram Youtube