Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Na sviatok Immaculaty si sestry služobnice v Trenčíne obnovili svoje zasvätenie

14.12.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Na sviatok Počatia presvätej Bohorodičky sv. Annou (Nepoškvrnené počatie) si komunita sestier služobníc z Trenčína z Domu bl. Tarzície Mackiv SSNPM – (sr. Petronela SNPM, sr. Benjamína SNPM, sr. Rút SNPM, sr. Laura) obnovila svoje rehoľné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti. Tento obrad, typický pre Bohu zasvätené osoby sa konal v rámci sv. liturgie, pred sv. prijímaním, ktorú v Kaplnke sv. Anny slávil trenčiansky protopresbyter, o. Igor Cingeľ. Obrad sa konal na tento mariánsky sviatok, pretože táto ženská rehoľa nesie si osobitne uctieva Nepoškvrnenú Pannu Máriu, ako to vyplýva aj z ich názvu: Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Ide o ženský rehoľný inštitút byzantského obradu pápežského práva, ktorý bol založený v r. 1892 v dedinke Žužeľ (dnes Žužeľany) v západnej Haliči (Ukrajina). Vo svojej homílii kazateľ poukázal na obsah sviatku: Mária bola ako jediná z celého ľudského pokolenia uchránená, nie zbavená, dedičného hriechu. Kazateľ ďalej prirovnal presv. Bohorodičku k svetlu, lebo z nej sa narodilo svetlo, Kristus, náš Boh. Sv. liturgia sa konala len za účasti sestier služobníc podľa platných pandemických opatrení. Sestry služobnice prišli do Bratislavskej eparchie, konkrétne do farnosti Trenčín v roku 2014. Vo farnosti založili Materskú školu bl. Tarzície, ktorú vedú a spravujú a tiež sa venujú službe vo farnosti na poli katechézy, pastorácii mládeže a starostlivosti o krásu božieho domu. Sestrám služobniciam želáme, nech Pán požehnáva ich službu vo farnosti a eparchii na mnohé a blahé roky.


Facebook Instagram Youtube