Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

V Prešovskej archieparchii otvorili 27. ročník Dobrej noviny

17.12.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

V nedeľu svätých praotcov 12. decembra sa archijerejskou svätou liturgiou otvoril v Prešovskej archieparchii 27. ročník koledníckej zbierky Dobrá novina. Svätú liturgiu v prešovskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa slávil a homíliu ohlásil vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita. Vladyka Ján prítomných povzbudil do účasti v koledníckej zbierke, ktorá prináša mnoho dobier samotným koledníkom, ich rodinám i tým, ktorí počujú zvesť o príchode Vykupiteľa Ježiša Krista na tento svet. Z podobenstva o pripravenej Pánovej večeri pozval veriacich, aby často prichádzali na eucharistickú obetu, aby potom neskôr mohli dostať pozvanie aj na hostinu v nebeskom kráľovstve. Taktiež pripomenul dôležitosť konania dobra a nie zla. Po slávnostnej svätej liturgii koledníci z miestnej farnosti zavinšovali a nádhernými koledami oživili čas príprav na sviatky narodenia Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.


Facebook Instagram Youtube