Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN (315): V Križevci sa stretli gréckokatolícki biskupi

21.05.2024 | Gréckokatolícky Magazín

V dňoch 13. - 14. mája sa v chorvátskom Križevci stretli gréckokatolícki biskupi strednej Európy, ktorí sa považujú za dedičov Užhorodskej únie. Biskupi zo Slovenska, Maďarska, Chorvátska a Macedónska, ako aj zástupcovia Mukačevskej eparchie na Ukrajine a Ordinariátu pre východných katolíkov v Rakúsku, nadviazali na spoločné stretnutie z júna 2023 vo Viedni, kde sa všetci zišli pri príležitosti 250.výročia Viedenskej synody gréckokatolíckych biskupov Uhorska. Gréckokatolícky biskup Vasiľ Hopko bol komunistickým režimom v bývalom Československu utláčaný a väznený. V apríli sme si pripomenuli výročie jeho narodenia. Aký je jeho odkaz pre súčasnosť?


Facebook Instagram Youtube