Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

POZVÁNKA: VLADYKA JONÁŠ MAXIM: Zakarpatie prežíva duchovné povzbudenie

09.07.2024 | Pozvánka/Príhovor

V stredu 8. mája bolo zverejnené rozhodnutie Svätého Otca Františka o vymenovaní nového sídelného biskupa pre Mukačevskú gréckokatolícku eparchiu so sídlom v Užhorode. Stal sa ním otec Teodor Macapula, I.V.E., člen rehoľného Inštitútu vteleného Slova. Biskupská chirotónia o. Teodora Macapulu sa udeje v deň sviatku ikony Mukačevskej Bohorodičky – 16. júla 2024. Spojme sa v modlitbe za nového biskupa pre Mukačevskú eparchiu, ktorá je matkou všetkých gréckokatolíckych biskupstiev pochádzajúcich z Užhorodskej únie.


Facebook Instagram Youtube