Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

...S BOŽÍM SLOVOM (5) - Nebuď ustarostený

21.06.2020 | S Božím slovom

Stres a starosti sú pre nás akoby hmla v ktorej je komplikované bezpečne napredovať. Pozerať sa ale očami viery znamená vidieť za hmly a tak v pokoji vychutnávať každý jeden krok každodennej cesty.


Facebook Instagram Youtube